Jan Słupski Plus Plus
ul. Raszyńska 10
05-802 Pruszków
POLAND
NIP 525-212-11-54